ÁSZF - CakeWorld

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÁSZF


Jelen ÁSZF tartalmazza a Cake World Hungary Kft (továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett RoyalCake tortaverseny és kiállítás feltételeit az alábbiak szerint:

A Szolgáltató adatai:
Név:                    Cake World Hungary Kft
Székhely:                  1223, Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép 1/2
Adószám:                 25383845-2-43

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 20 5852305
E-mail: cakeworldhungary@gmail.com

Nevezés
A nevezés során a Felhasználó csak akkor veheti igénybe a szolgáltatását, ha előtte elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit és a Versenykiírás szabályzatát. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit és a versenykiírás szabályzatát előzetesen nem fogadja el, akkor nem adhatja le  nevezését a kiválasztott versenyre.

Amennyiben a Felhasználó a nevezési díjat banki átutalással megfizeti, fogyasztói szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon létrejött szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai az irányadók. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A Weboldalon közzétett nevezési díjak Forintban meghatározott, bruttó árak. A nevezés kizárólag a nevezési díjnak a Szolgáltató részére történt megfizetése után válik érvényessé.

Lehetséges fizetési módok
- Banki átutalással


Szerződéstől való elállás
Felhasználó a nevezési díjnak visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a Versenykiírás fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a Felhasználó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:
- a nevezett kategória törlése

Vis major
Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.
Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.
Felelősség kizárása
A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból  származó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, mely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.

Felhasználói panasz
A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szolgáltató fent megadott e-mail címen, illetve telefonszámán történik.
www.cakeworldhungary.hu
Telefonszám:+36-20-585-2305
E-mail: cakeworldhungary@gmail.com
Gödöllői Királyi Kastély
http://www.kiralyikastely.hu/
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz